Umowa o dzieło

Umowa o dzieło co to jest?

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, której efektem jest powstanie konkretnej rzeczy, utworu, wydarzenia. Dzieło oznacza konkretne rezultaty pracy, a nie jedynie same wykonywanie zadań. Taka umowa jest stosunkiem prawnym, dzięki której wykonawca zobowiązuje się do stworzenia konkretnego określonego dzieła, a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za wykonane dzieło.
Umowa ta często niestety nazywana jest umową „śmieciową” ponieważ nieprawidłowo stworzone zapisy mogą spowodować dla Ciebie szereg komplikacji oraz problemów.
Co istotne ten rodzaj umowy regulowany jest przez Kodeks cywilny, a nie Kodeks pracy. Co to dla Ciebie oznacza? Przy tego rodzaju umowie nie będą Ci przysługiwać żadne prawa pracownicze.
Umowa o dzieło musi zawsze i bez wyjątków prowadzić do powstania materialnego (np. obraz, ubranie) lub niematerialnego (np. tekst piosenki, strona www), konkretnego i zindywidualizowanego efektu.
Dlatego
jeżeli Twoja praca dotyczy regularnie wykonywana prace (np. opieka nad dzieckiem, pakowanie kartonów) i nie prowadzi do takiego jak wyżej opisanego efektu nie jest to Umowa o dzieło i jest to niezgodne z prawem!

Różnica pomiędzy umową zleceniem a umową o dzieło:

Umowa zlecenie dotyczy konkretnej czynności a umowa o dzieło konkretnego rezultatu. Przy mowie zleceniu odpowiadać będziesz za wykonanie z najwyższa jakością konkretnej czynności, przy umowie o dzieło za efekt swojej pracy w postaci np. obrazu.

Zalety umowy o dzieło:

W przypadku tego rodzaju umowy przysługiwać Ci będzie wyższe wynagrodzenie za Twoja pracę, ponieważ jedyny koszt to zaliczka na podatek dochodowy , nie odprowadzasz składek emerytalnych etc.

Wady:

Główna wada to brak przysługujących Ci praw wynikających z kodeksu pracy, które opisaliśmy wyżej jak m.in. płatny urlop czy zasiłek chorobowy.

Pierwsza Praca