Umowa zlecenie

Umowa zlecenie co to jest?

Umowa zlecenie jest to jedna z najpopularniejszej umowy z jaką możesz się spotkać zaczynając pracę. Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która reguluje warunki pomiędzy zleceniodawcą (pracodawcą), a zleceniobiorcą, czyli osobą zatrudnioną. Umowę zlecenie zawiera się, by ktoś zrealizował konkretna usługę np. opieka nad dziećmi, ochrona budynku, sezonowe zbieranie owoców. Może być ona zawarta do zadania jednorazowego lub powtarzalnych w czasie. Przy tego rodzaju umowie osoba zatrudniona (zleceniobiorca) jest zobowiązany do wykonania zalecenia z należyta starannością natomiast zleceniodawca (pracodawcą) do zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w umowie.

Ważne:

Przy tego rodzaju umowie przysługuje Ci gwarantowana prawnie stawka minimalna za godzinę pracy. Od tego roku, czyli 1 stycznia 2024 roku minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 27,70 zł brutto, a od 1 lipca 2024 — 28,10 zł brutto. Minimalnej stawki godzinowej nie stosuje się do tych umów zlecenie, przy których o miejscu i czasie wykonywania pracy decyduje zleceniobiorca, a jego wynagrodzenie ma charakter wyłącznie prowizyjny. Dodatkowo ten rodzaj umowy regulowany jest przez Kodeks cywilny, a nie Kodeks pracy. Co to dla Ciebie oznacza? Z zasady przy tego rodzaju umowie nie będą Ci przysługiwać żadne prawa pracownicze, chyba że będzie to jasno wpisane w treści umowy.

Na zleceniu nie przysługują Ci:

• Płatny urlop wypoczynkowy
• Płatne zwolnienia lekarski w przypadku choroby
• Dobowe oraz tygodniowe normy czasu pracy (limity)
• Dodatki za godziny nocne i nadliczbowe
• Określone terminy wypowiedzenia umowy
• Płatne urlopy dla rodziców

Dlatego pamiętaj!

Jeżeli pracujesz na umowie zaleceniu, podczas gdy w związku z charakterem wykonywanej pracy przysługuje Ci umowa o pracę, możesz złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Kodeks pracy stwierdza jasno, że: „Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o prace mową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w § 1”/ Art. 22 § 12 Kodeksu Pracy.

Wady:

Głowna wada to brak przysługujących Ci praw wynikających z kodeksu pracy ,które opisaliśmy wyżej jak m.in. płatny urlop czy zasiłek chorobowy.

Pierwsza Praca