Urlop

Informacje dotyczące przysługujących urlopów

Umowa o pracę umożliwia Ci skorzystanie z rożnego rodzaju urlopów- czyli dni wolnych od pracy. Poniżej opiszemy Ci jakie są to rodzaje, z czego wynikają oraz kiedy możesz z Nich skorzystać. Pamiętaj! Urlop przysługiwać Ci będzie jedynie w sytuacji, kiedy będzie to zapisane jasno w treści umowy (umowa zlecenie) lub w przypadku zawarcia Umowy o Prace uregulowana w Kodeksie Pracy. Co istotne wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy!

Pamiętaj!

Urlop przysługiwać Ci będzie jedynie w sytuacji, kiedy będzie to zapisane jasno w treści umowy (umowa zlecenie) lub w przypadku zawarcia Umowy o Prace uregulowana w Kodeksie Pracy. Co istotne wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy!

Rodzaje urlopów:

1. Urlop wypoczynkowy

Zgodnie z Kodeksem Pracy każdemu pracownikowi przysługuje praco do corocznego, płatnego i nieprzerwalnego wypoczynku- co ważne nie możesz zrzec się urlopu i przekazać go komuś innemu to Twoje niezbywalne prawo. przysługuje pracownikowi celem wypoczynku.

Wymiar urlopu wynosi:
• 20 dni - jeżeli jesteś zatrudniony krócej niż 10 lat.
• 26 dni - jeżeli jesteś zatrudniony co najmniej 10 lat.

Mówiąc najprościej, wymiar urlopu wypoczynkowego związany jest ze stażem pracy. Jeśli Twój staż pracy jest krótszy niż 10 lat, należy Ci się 20 dni wolnego, a gdy jest dłuższy — 26 dni. Do stażu pracy poza czasem zatrudnienia wlicza się również okresy, kiedy uczęszczałeś do szkoły (średniej/zawodowej/policealnej/wyższej) i ja ukończyłeś.

Ważne jest to, że taki urlop każdorazowo musi zostać zgłoszony pracodawcy pisemnie lub elektronicznie. Za urlop otrzymasz wynagrodzenie. Czy pracodawca może mi odmówić urlopu wypoczynkowego?
Tak- Pracodawca może zakazać urlopu w wyznaczonym okresie, ale musi mieć określony powód, na przykład pełna mobilizacja sklepów w okresie świątecznym.

Ekwiwalent za niewykorzystana urlop, czyli co?

Jeżeli rozwiążesz umowę o prace a będziesz mieć niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego, które zgodnie z Kodeksem Pracy zostały Ci już naliczone przysługuje Ci prawo wynagrodzenia za nie.

2. Urlop na żądanie

W sytuacji nagłej, pilnej masz prawo do skorzystania z tak zwanego urlopu na żądanie, ale musisz to zgłosić pracodawcy najpóźniej w dniu, kiedy takiego urlopu potrzebujesz. W całym roku pracownik ma prawo do maksymalnie 4 dni urlopu na żądanie, które schodzą z limitu urlopu wypoczynkowego. Czy pracodawca może odmówić mi urlopu na żądanie? Tak- Pracodawca może zakazać urlopu w wyznaczonym okresie, ale musi mieć określony powód, na przykład pełna mobilizacja sklepów w okresie świątecznym. Pamiętaj! Z tego rodzaju urlopu możesz skorzystać dopiero po uzyskaniu oficjalnej zgody pracodawcy.

Inne szczególne rodzaje urlopów, o których powinieneś wiedzieć:


Urlop macierzyński – ten rodzaj urlopu przysługuje matce po urodzeniu dziecka. Po określonym czasie z części tego urlopu skorzystać może ojciec dziecka. W zależności od ilości jednocześnie urodzonych dzieci długość jego trwania jest rożna. W roku 2024 przy urodzeniu jednego dziecka długość tego urlopu wynosi 20 tygodni.

Urlop rodzicielski – gdy wykorzystany zostanie urlop macierzyński lub ojcowski, możesz dodatkowo skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Czas trwania tego urlopu wynosi do 41 tygodni. Może z Niego skorzystać zarówno matka jak i ojciec.

Urlop bezpłatny – to czas, kiedy korzystamy z wolnego od pracy ale bez prawa do otrzymania wynagrodzenia.

Pamiętaj!

W przypadkach losowych masz także prawo do urlopów okolicznościowych jakimi są m.in. ślub, pogrzeb

Pierwsza Praca